Dockan 8,5 månader tränar på att lära sig rally med en enkel slinga.