Planer på en kull efter Malla finns för våren 2021

Här är min egen hund B Bambolona - Dockan vid 4 månades ålder. En glad, krävande och nyfiken liten lagotto.

Om allt blir som vi hoppas kommer det att bli en sista kull valpar efter Malla med leverans våren/sommaren 2021. Hane är  utsedd, och efter utvärdering av de 6 fina lagottoflickorna efter Malla och Uffe - Lingotto Dóro Hallifax Hill som föddes på nationaldagen har jag valt att ännu en gång få använda Uffe. Det är jag väldigt glad och tacksam för mot Uffes ägare.

Kullen är helt överbokad redan med bra ev. Valpköpare som jag själv valt att ha på min intresselista.

Nädta kull planeras till våren/sommaren 2022 efter Dockan - Bonebreakers Bambolona och en matchande hane. 

 

Karin