Ingen valpkull planerad under 2018.

Här kommer jag att följa upp M-kullen och vad som händer med dem under 2018.